Nourriture et gâteaux végétariens / Thức ăn chay

Bonjour à toutes et tous,

 

Nourriture et gâteaux végétariens / Thức ăn chay

 

Au monastère de Rancon, à l'adresse ci-dessous:

18, les Bosnages

87290 Rancon,

 

Nous vendons, à des prix très actractifs, des plats et gâteaux végétariens.

Les personnes intéressées peuvent contacter :

 

Sœur Giac Thien

06 56 70 78 86

******************************************************

"Tại chùa ở Rancon, địa chỉ dưới đây:

 
18, Les Bosnages, 87290 Rancon
 
Chúng tôi có cho thỉnh thực phẩm chay và bánh chay với giá rất là hấp dẫn, những người nào muốn thì có thể liên lạc: 
 
Sư Cô Giac Thien
tel: 0656 70 78 86 "